Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Inici Notícies 31/08/07 Demanda d'informació al M.O.T. sobre el projecte desviació a St. Julià

31/08/07 Demanda d'informació al M.O.T. sobre el projecte desviació a St. Julià PDF Imprimeix Correu electrònic
Demanda d'Informació al Ministeri d'Ordenament Territorial sobre el projecte desviació de Sant Julià.
   
EXPOSEN:
 
Que l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN), viagra APAPMA , i ciutadans que integren el Grup Rocafort, tenim com a objectiu principal vetllar per la preservació i la conservació del patrimoni natural i  cultural.
 
Que tant les Associacions que representem com els seus socis som administrats amb dret a conèixer, a l’empara de l’article 42 del Codi de l’Administració, documents i informació administrativa, tant en benefici de l’Administració, com de l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN), d’APAPMA, i com dels socis de la mateixes.
 
Que, amb aquest objectiu, hem consultat prop del Ministeri d’Ordenament Territorial el projecte que porta el número 0009/2005, DESVIACIÓ DE SANT JULIÀ, TERCER TRAM. DES DE L’ENLLAÇ AMB L’AVINGUDA FRANCESC CAIRAT A LA ZONA DE LA PLAÇA LAURÈDIA FINS A LA BOCA NORD DEL TÚNEL DE LA TÀPIA; desprenent-se d’aquesta consulta que el projecte dissenyat contempla un traçat d’un total de 850 metres de llargada, dels quals 320 transcorren a cel obert i 530 per mitjà de túnel.
 
Que ens preocupa constatar que el projecte contempla un “tercer tram” quan el primer i el segon, per lògica i per ordre, han de precedir obligadament el tercer; i es desconeixen, o almenys, no han estat posats a informació pública; i ens desorienta encara més el redactat del quart paràgraf del Capítol 1.- Localització del projecte, 1.1.- Delimitació precisa dels terrenys afectats pel projecte, de l’estudi d’impacte ambiental, que diu exactament:

“el projecte consisteix en la realització de la tercera fase de la variant de Sant Julià. De sud a nord, hi ha un primer tram de carretera que va pel marge dret del riu, des d’una mica abans de la plaça Laurèdia, fins a l’Hotel Imperial. A partir d’aquí es construeix un túnel que sortirà al massís de Casa Travertet, aproximadament davant de la gasolinera BP, al costat de l’empresa Comercial Joaquima. Aquest túnel tindrà una porta d’emergència que sortirà al final de la urbanització de la Borda d’En Jaile.”; cosa que denota que la tercera fase de la variant de Sant Julià de Lòria té previst un traçat que es duplica ell mateix.
 
Que per tal d’entendre la concepció i la utilitat d’aquest traçat del tram III és indispensable conèixer en que consisteixen els trams I i II; i és també urgent, compte tingut de que el termini per a presentar al·legacions, fet públic per l’Edicte de data 18 de juliol proppassat, acaba el 10 de setembre vinent.
 
Que, per raó de les finalitats de les Associacions que representem, en pro d’un correcte i eficaç funcionament de les mateixes, necessitem accedir a la informació més veraç i objectiva possible respecte a la totalitat del projecte de DESVIACIÓ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA.
 
Que l’article 42 del Codi de la Administració fixa les condicions relatives a l’obtenció de la informació i del coneixement dels documents administratius; i és dins del marc d’aquestes que s’efectua la present petició d’informació.
   
Per tot això

 
DEMANEM:

Conèixer, abans de que s’esgoti el termini previst per a la presentació d’al·legacions fet públic el 25 de juliol del 2007, al BOPA número 60, és a dir, imperativament, abans del 10 de setembre del 2007, el contingut i el detall de les previsions que afecten els trams I i II del projecte de DESVIACIÓ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA; i això amb caràcter d’urgència, per tal de que les al·legacions que es formulin puguin ésser presentades en total coneixement de causa, i de manera seriosa i responsable.
 
Restant naturalment a la disposició d’aquest MI Govern per a sufragar les despeses que corresponguin i ocasioni aquesta petició.

Que aculli favorablement la nostra petició per a poder col·laborar amb aquest MI Govern i contribuir a millorar el nostre país.