Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . koop cialis holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inici Al·legacions i recursos 20/08/07 Demanda d'informació sobre el projecte de Naturlàndia al Comú de Sant Julià de Lòria

20/08/07 Demanda d'informació sobre el projecte de Naturlàndia al Comú de Sant Julià de Lòria PDF Imprimeix Correu electrònic

EXPOSEM

Que l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) té com a objectiu principal vetllar per la preservació i la conservació del patrimoni natural i  cultural .

Que tant l’Associació que represento com els seus socis som administrats amb dret a conèixer, sovaldi sale a l’empara de l’article 42 del Codi de l’Administració, sovaldi sale documents i informació administrativa, tant en benefici de l’Administració, com de l’Associació per a la Defensa de la Natura, com els socis de la mateixa. 

Que per això, i per raó de les finalitats de l’Associació que represento, en pro d’un correcte i eficaç funcionament de la mateixa, necessitem accedir a la informació més veraç i objectiva possible sobre els projectes que puguin incidir en el medi ambient.

Que fa uns mesos ens vam assabentar en una presentaci;oacute; organitzada per aquest Hble. Comú;nbsp; del projecte de Naturlàndia,  que, segons informacions publicades a  la premsa, sembla que comença a fer-se realitat sense que hi hagi hagut un període d’exposició pública. 

Que un projecte tan important com aquest, ubicat en un paratge natural, de titularitat pública i  patrimoni de tots , cal que arribi al coneixement de l’ opinió pública perquè tots els ciutadans puguin fer-se’n un idea el més exacta possible i opinar, si volen, amb coneixement de causa. 

Que l’article 42 del Codi de la Administració fixa les condicions relatives a l’obtenció de la informació i del coneixement dels documents administratius; i és dins del marc d’aquestes que s’efectua la present petició d’informació. 

 

Per tot això

DEMANEM:

Conèixer  el projecte de Naturlàndia en la seva totalitat.

Saber si dins el projecte  hi ha el concepte i la instal·lació d’un anomenat   Tobotronc  i en cas afirmatiu en què consisteix.

En el cas de que el Tobotronc  no en formi part, conèixer igualment les característiques del projecte i de les instal·lacions i equipaments que l’integren ( finalitat, lloc d’ubicació, nombre de pilones….)

Conèixer en quina fase de realització es troben tan Naturlàndia com el Tobotronc

Restant naturalment a la disposició d’aquesta Hble. Corporació per a sufragar les despeses que corresponguin i ocasioni aquesta petició.

Que aculli favorablement la nostra petició per a poder col·laborar amb aquesta Molt Hble. Corporació i contribuir a millorar el nostre país.

 

 Andorra la Vella,20 d’agost del 2007-08-27

 
 
HBLE. COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA