Associació per a la Defensa de la Natura

Síguenos en facebook Síguenos en Twitter
Inici Al·legacions i recursos 11/07/2008 Resum Aute resolució Tribunal de Batlles 2008-046

11/07/2008 Resum Aute resolució Tribunal de Batlles 2008-046 PDF Imprimeix Correu electrònic

Resum Aute resolució Tribunal de Batlles 2008-046

Antecedents:

El passat 7 de gener ADN i Amics de la Rabassa van presentar demanda a la Batllia en contra de l’aprovació pel Comú de St. Julià de Lòria del Projecte Naturlandia, sildenafil el 26 de juny de 2007, buy viagra després que el recurs d’alçada presentat davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, del Govern, resultés infructuós .

La demanda, presentada en contra del Comú de Sant Julià i del Govern, ha seguit diferents tràmits processals i, el 6 de juny 2008, el Tribunal de Batlles ha dictat una Resolució en l’aute 2008-046

Resolució:

En aquest Aute el Tribunal de Batlles expressa els següents raonaments jurídics:

1.- La protecció del medi natural i del patrimoni són objectius de rellevància constitucional i per tant són susceptibles de generar la suspensió dels actes administratius.

2.- El projecte Naturlàndia, promogut per la societat CAMPRABASSA SA, preveu la creació de cinc gran centres d’activitats, el Camp de Tir, un parc de visió, un parc temàtic situat al planell de la Rabassa (Conangle), un refugi amb centre esportiu i una zona de multiactivitats.

3.- Constata la petició dels demandants, que consideren que per a la realització del referit projecte cal la tramitació prèvia d’un pla especial, de conformitat amb les normes urbanístiques de la Parròquia de Sant Julià.

I afirma que de l’article 39 de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i altres disposicions, ressurt que  “la voluntat el del legislador és la d’establir el principi de prohibició de modificació de l’estat natural del terreny en les zones de sòl no urbanitzable”.

En l’aute, el Tribunal de Batlles observa que “de l’informe del 21 de febrer de 2007 ressurt que l’execució del Projecte Naturlàndia hauria de comportar moviments de terres, i per tant resultaria aplicable el Reglament per a la realització de treball o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny (71, XIII) en particular el seu article 10 (autorització del Govern, Informació pública, Informe d’impacte ambiental), i així ho recorda l’informe del Ministeri de Turisme i Medi ambient del 21.VI.07”. L’expedient Naturlandia no ha seguit aquest tràmits.

4.- L’execució del Projecte Naturlandia seria “susceptible de crear perjudicis de gran magnitud, i al respecte esdevé escaient remarcar que el projecte preveu que tota la superfície del parc temàtic, de 30,6 hectàrees, aniria closa, la construcció de quatre edificacions, la realització de moviments de terres, creació d’accessos, amb una afectació severa de la flora i la vegetació de la zona i de la fauna, i del paisatge ”. (El subratllat és nostre)

                                                                                                        

5.-  Accepta l’argumentació del Comú de Sant Julià de Lòria, que «sosté que l’acord adoptat no comporta una decisió executiva en relació a la realització del projecte Naturlàndia, sinó que és “un mandat genèric per a la planificació i execució del projecte, encomanant-lo a les persones representants del Comú en el sí de CAMPRABASSA, S.A. per a que arribin justament a concretar el detall de les diferents fases d’execució.”»Davant del dubte i en base a la presumpció de legalitat de l’actuació administrativa tindrem per cert que l’acord de l’Hble. Comú de Sant Julià de Lòria del 26.VI.07 no equival a una autorització donada a la societat CAMPRABASSA, S.A. per a portar a execució el projecte Naturlàndia –en quin cas seria susceptible d’ésser suspès pels motius exposats adés-, sinó que encarrega a la predita societat la confecció i redacció del projecte definitiu. Tot això sens perjudici, de la possibilitat que es pugui reproduir, en el marc del present expedient, la petició de suspensió en cas de ser iniciades les obres en l’estat de tramitació actual de l’expedient administratiu”. (El subratllat és nostre)

                                                                                

En resum, el Tribunal de Batlles “decideix no donar lloc a la suspensió cautelar de l’acord del Comú de Sant Julià de Lòria” però estableix la impossibilitat d’iniciar les obres fins que es realitzi un projecte definitiu, que haurà de ser tramitat tal com estableix la normativa andorrana, amb la corresponent documentació ambiental, geològica i paleontològica, i seguint els corresponents tràmits d’informació pública. (El subratllat és nostre)